Over ons

ONZE MISSIE

Straatboer wil mensen inspireren en enthousiasmeren om te vergroenen.
Iedereen is gebaat bij groen, dus zetten we graag aan tot actie. 

We willen mensen een handelingsperspectief geven en samen aan de slag gaan. We streven ernaar waarde toe te voegen in alles wat we doen; rondom biodiversiteit, klimaatadaptatie en educatie of bewustwording rondom (eetbaar) groen.

BIODIVERSITEIT

Bedrijventerreinen en steden zijn vaak grotendeels versteend. De winst voor bijen, vogels en andere insecten is dus meteen groot wanneer we hier vergroenen. 

KLIMAATADAPTATIE

Groen maakt steden en bedrijfsterreinen meer waterrobuust; de impact van overtollig regenwater wordt kleiner doordat er meer water wordt opgenomen door planten. Ook heeft het een verkoelend effect in de zomer.

BEWUSTWORDING EN EDUCATIE

Om de beweging van vergroenen groter te maken en de biodiversiteit te helpen, is het soms nodig mensen wakker te schudden. Bijna letterlijk, maar vooral door op diverse manieren positieve informatie op locatie te verschaffen over hoe het groeit en bloeit. Dat doen we dan ook zoveel mogelijk bij al onze projecten.

LOCATIE

We zijn met name actief in Zwolle en omgeving met onze voorbeeldprojecten, maar we inspireren graag landelijk en denken en helpen graag mee om (soortgelijke) projecten in andere plaatsen te realiseren.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Wij werken met diverse partijen samen maar een bijzondere samenwerkingspartner is De Kas van Kaat. Bij deze biologische kwekerij in Zwolle worden de groenten voorgeteeld die niet direct gezaaid kunnen worden. En terwijl de groenten hier groeien hebben ze sociale impact, want De Kas van Kaat is onderdeel van de Omega-groep. Deze zorgorganisatie biedt begeleiding op het gebied van wonen, ambulante- gezinsbegeleiding en werk en dagbesteding.