Make-over voor woningcorporaties

HERKENNING

Woningcorporaties hebben als voornaamste taak om huurders te huisvesten en in deze tijd is dat al een grote uitdaging. Laat staan de uitdagingen die erbij komen met het veranderende klimaat. Het is dus niet altijd makkelijk voor een woningcorporatie om op alle verzetten het beste beentje voor te zetten. 

En toch is een van de meest laagdrempelige en effectieve acties, het vergroenen van tuinen, om het welzijn van de huurder te verhogen en de leefbaarheid van de wijken te verhogen. Juist nu de kans op wateroverlast (schade) bij hevige neerslag en extreme hitte in de zomer toeneemt.

Nog fijner als deze uitdaging uit handen wordt genomen en de woningcorporatie wordt ontzorgd. Maar nog belangrijker, dat de bewoner wel wil, gezamenlijk de tuin aanlegt en de kennis en kunde aangereikt krijgt (incl. praktische ervaring opdoen) om ook in de toekomst de tuin netjes te kunnen onderhouden.  

PROBLEEM
 “Veel huurders hebben wel wat anders aan hun hoofd”

Dat is een van de vele uitspraken die wij wel eens hoorden voordat we begonnen met de Make-overs. Wij ervaren echter dat een groot deel van de huurders maar wat graag wil vergroenen. Zij hebben alleen niet altijd het tuingereedschap, de financiële middelen of de kennis en kunde over geschikte meerjarige vaste planten en het onderhoud. We nemen bij bewoners voordat ze meedoen een enquête af:

UITDAGING & DOEL
Bewoners inspireren en handvatten geven voor de komende jaren

Wij willen niet anoniem vergroenen. Dus geen eenmalige aanleg en succes ermee. Want onze ervaring is dan dat bewoners niet weten wat onkruid is en wat niet en dat de tuin er na verloop van tijd er niet meer uit ziet. Daarom komen we na 2 maanden en na 6 maanden nog een keer langs. Samen met de bewoner voeren we dan onderhoud uit, vertellen we wat onkruid is en wat niet en hoe men verder bijvoorbeeld kan snoeien, mulchen, een regenton kan toepassen en we beantwoorden eventueel andere vragen van bewoners. Ook een gezamenlijke appgroep zorgt ervoor dat ze ten alle tijden bij ons terecht kunnen voor vragen over onderhoud.

OM DEZE REDENEN IS HET ALS WONINGCORPORATIE INTERESSANT

Groen is een middel voor meer buurtverbinding
Naaste buren met een groene tuin doneren stekjes en geven tips.

Het welzijn van de bewoners en buurt wordt verhoogd 
Het is stressverlagend en welzijn bevorderend om uitzicht te hebben op groen (*WUR onderzoek).

Kennis en kunde wordt 1:1 en praktisch overgedragen
Door het onderhoud zelf te doen leren bewoners veel. Na 2 en 6 maanden komen wij nogmaals langs voor een onderhoudscheck, tips en advies.

Het bevordert klimaatadaptatie
We leggen vaak een strook van 1 x 4 meter aan. Dit werkt als spons bij hevige neerslag en voorkomt dat al het water direct het riool in stroomt.

Bewust maken (regen)water
Door een regenton kan de tuin in tijden van droogte worden besproeid met regenwater. We maken zo mensen ook bewust van regenwater gebruik.

Het bevordert biodiversiteit
Van geen biodiversiteit naar 4m2 biodiversiteit per woning zorgt ervoor dat gemiddeld 2200 bijen en insecten (*WUR onderzoek) geholpen worden.

Draagt bij aan minder eenzaamheid
Het delen van stekjes of zaden, een praatje over de deelplanten en een gezamenlijke buurtapp waar alle bewoners in zitten om vragen te beantwoorden en ervaringen en tips te delen.

MEEDOEN?

Heeft uw woningcorporatie woningen met versteende voortuinen? En wilt u daadwerkelijk de bewoners helpen die graag willen vergroenen maar het eerste zetje nodig hebben? Wilt u als woningcorporatie van beleid op papier naar concreet zichtbaar resultaat in de praktijk? Laat het ons weten.

In combinatie met een welwillende gemeente gaan wij op zoek naar een lokale Straatboer die uw bewoners komt helpen op onze manier.